Proces Tworzenia Strony

Jak wygląda mój proces projektowania stron internetowych po pierwszym spotkaniu/rozmowie i decyzji na współpracę z nami?

1.Podpisanie umowy ( ta zawiera jasno określone potrzeby, cel i kierunek)

1a. Wpłata zaliczki na na poczet pierwszego etapu projektu

2. Po mojej stronie jest: 

  • Udostępnienie klientowi miejsca na dysku w celu ułatwienia komunikacji, przesyłania NIEZBĘDNYCH  materiałów, zdjęć, opisów, grafik, loga oraz uwag

3. Po stronie Klienta jest:

  • Dostarczenie ( na specjalnie dedykowanej dla Klienta przestrzeni na dysku) niezbędnych materiałów, opisów, zdjęć, grafik, uwag, kolorystyki, loga, które Klient chce mieć na  stronie.

4.Następnie po mojej stronie następuje przegląd przesłanych przez Klienta materiałów ( jeśli są dodatkowe pytania, przeprowadzamy dodatkową rozmowę w celu doprecyzowania)

5.Po pierwszym etapie wysyłam Pierwszą wersję robocza strony do wglądu i akceptacji Klienta, z wytłumaczeniem jej funkcjonalności ( zazwyczaj do max. 2 tygodni roboczych od przesłania przez Klienta niezbędnych materiałów i wpłaty zadatku) – to czas na wszystkie pytania, większe zmiany i poprawki ( w celu zachowania maksymalnej przejrzystości środowiska pracy komunikujemy wszelkie zmiany w pliku w przestrzeni)

6.Implementacja poprawek i zmian ( zazwyczaj 3-5 dni roboczych)

7.Druga wersja robocza strony – to czas na kosmetyczne poprawki i dopieszczenie strony.

8.Akceptacja finalnego rezultatu 

9.Płatność końcowa + Uruchomienie strony + szkolenie instruktażowe.

*Godziny pracy do komunikacji werbalnej: 9:30 – 18:00

**Niedostarczone na czas materiały prowadzą do opóźnień w realizacji projektu. Odpowiedzialność za terminowe dostarczenie leży po stronie zlecającego.

*** Współpracuję na najwyższym możliwym poziomie z osobami dorosłymi, odpowiedzialnymi. Proszę dokładnie przemyśleć temat przed rozpoczęciem współpracy. Podczas wstępnej rozmowy chętnie doradzam i podpowiadam najlepsze znane mi rozwiązania. Decyzja wyboru leży po stronie zlecającego.

Scroll to Top